”klar identitet

Området

Prosjektets beliggenhet er unik; nær Nordåsvannet i ganske landlige omgivelse og samtidig tett på Lagunen senter med butikker, kino, offentlige tilbud, skoler og bybanen, – alt innenfor i kort gangavstand! Til tross for den landlige settingen, har boliganlegget fått sin egen klare identitet gjennom fin arkitektur organisert rundt et sentralt tun som anleggets sentrum.

Boligene

Boligene er utformet som praktiske 3 etasjes familieboliger som byr på unike romopplevelser med store gjennomgående stuer og mulighet for individuelle tilpasninger. I hver bolig er store vinduer og terrasser tilpasset husets orientering med tanke på optimalt solinnfall og utsikt. Det er utgang i alle plan til terrasser, balkonger og takterrasser som gir muligheter for skjermet og solrikt uteoppholdsareal. Sol- og utsiktsfor­holdene vil være meget gunstige for de fleste boliger.

Boligene er utformet med trinnfri adkomst med hovedfunksjoner i inngangsplanet. Kjøkkenet vender mot tunet/lekeplass med utgang til en liten privat forhage.

Fellestunet er et stort og lett tilgjengelig oppholdsareal for beboere i alle aldre.

Arkitektur og materialitet

Anlegget har fått en unik arkitektur gjennom tilpassing til tomtens typografi og med en skala som er tilpasset den omkringliggende bebyggelse. Det lagt vekt på at husenes form understrekes av en enkel og ren materialpalett med tydelige kontraster mellom husenes enkelte elementer og åpninger. Materialene er valgt med tanke på visuelle kvaliteter og lave vedlikeholdskostnader.  Tekniske løsninger er valgt ut fra å sikre godt inneklima og lave driftskostnader.

Bo Arkitekter AS 2017